Print | 2015-10-15
Германы Эрдмийн Солилцооны Алба  (DAAD) нь жил бүр олон улсын 100 мянга гаруй оюутанд судалгаа, эрдмийн ажлаа хийхэд дэмжлэг үзүүлдэг боловсролыг санхүүжүүлэгч томоохон байгууллага билээ. Хөгжиж буй орнуудад нэн шаардлагатай байгаа мэргэжилтнүүдийг Германы их дээд сургуульд мэргэшүүлэх замаар Герман орны хэл соёлыг сурталчлах, олон улсын найрсаг харилцааг бэхжүүлэх зорилготой юм.   / DAAD / -нь төрөөс болон өөрийн улсын боловсролын байгууллагуудаас санхүүжүүлэгддэг бөгөөд нийтдээ 365 гаруй Германы дээд боловсролын байгууллагуудыг төлөөлөн үйл ажиллагаагаа явуулж байна.Суралцах түвшин

Мастер, Доктор

Тавигдах шаардлага

- Хөгжиж буй орны иргэд нь Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагад тодорхой хэмжээнд ажилласан ажлын туршлагатай байх. Мөн технологийн хөгжлийн бодлого дээр тулгуурласан эдийн засаг, нийгмийн салбарын дагуу төсөлд хамрагдсан байх.  
- Суралцах гэж буй мэргэжлийн дагуу Бакалаврын дипломтой байх / 4 жил /
- Тухайн мэргэжлийнхээ дагуу 2 буюу түүнээс дээш жилийн хугацаанд туршлага хуримтлуулсан байх
- Герман хэлээр суралцах бол  / Герман хэлний Level A2, B1 / түвшний мэдлэгтэй байх. Тэтгэлэгт тэнцсэн иргэдийг Герман хэлний 3-6 сарын эрчимжүүлсэн сургалтанд хамруулдаг. 
- Англи хэлээр суралцах бол IELTS-6,  TOEFL-550, IBT-80 ( Хэлний оноогүй тохиолдолд Манай ТОEFL, IELTS-д бэлдэх сургалтанд суралцах боломжтой ба Хэлний бэлтгэл хөтөлбөрт суралцах боломжтой )
- Өргөдөл гаргагч нь одоогийн ажил эрхлэлтийн байдал, албан тушаал, албан байгууллагын тодорхойлолт мөн тэтгэлгээр суралцаж дууссаны дараа эргэн ажиллана гэсэн албан бичгийн хамт бүрдүүлнэ.
- Зорилгоо тодорхойлсон Эссэ: Өргөдөл гаргагч нь өөрийн мэргэжлээ дээшлүүлэн суралцах гэж буй мэргэжлийн онцлог болон ирээдүйд энэ чиглэлээрээ хэрхэн одоо байгаа ажилдаа үр нөлөөтэй зүйлийг хийж бүтээх талаар дурьдсан байх.

​Суралцах мэргэжлийн чиглэл

• Economic Sciences / Business Administration / Political Economics
• Development Co-operation
• Engineering and Related Sciences
• Mathematics
• Regional Planning
• Agriculture and Forest Sciences
• Environmental Sciences
• Medicine and Public Health
• Veterinary Medicine
• Social Sciences and Education
• Media Studies  

Хамрагдаж буй их сургуулиуд
 
Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin
(University of Applied Sciences Berlin)

Суралцах мэргэжил: Master in International and Development Economics (Master of Arts)
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-09-30

Universität Leipzig
(Leipzig University)


Суралцах мэргэжил: Master of Business Administration
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-10-01

Ruhr-Universität Bochum, Institute of Development
Research and Development Policy


Суралцах мэргэжил: Master of Arts in Development Management
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2017-09-30

Universität Bonn,
Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF)
(University of Bonn, Center for Development Research)


Суралцах чиглэл: Social science, economics, agricultural
economics, agriculture or natural science
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-08-31

Technische Universität Darmstadt
(Technical University of Darmstadt)


Суралцах мэргэжил: Master of Science (TropHEE)
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-10-15

Technische Universität Dresden
(TU Dresden)


Суралцах мэргэжил: Master of Science (M.Sc.) in Hydro Science and Engineering
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-10-15

Technische Universität Dresden
(TU Dresden)


Суралцах мэргэжил: Master of Science (M.Sc.) Textile Machinery and High Performance
Material Technology (Course of Study: Textile and Ready-Made Clothing Technology)
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-10-10

Universität Flensburg
(University of Flensburg)


Суралцах мэргэжил: Master of Engineering (Industrial Engineering) in Energy and Environmental Management
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-10-10

Leibniz Universität Hannover
(Leibniz University of Hannover)


Суралцах мэргэжил: Master of Science (M.Sc.)
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-09-30

Universität Oldenburg
(University of Oldenburg)


Суралцах мэргэжил: Master of Science (M.Sc.)
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-10-15

Hochschule für Technik Stuttgart
(Stuttgart University of Applied Sciences)


Суралцах мэргэжил: Master of Science (M.Sc.) in Photogrammetry and Geoinformatics
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-10-15

Universität Stuttgart
(University of Stuttgart)


Суралцах мэргэжил: Master of Science (M.Sc.) Infrastructure Planning
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-09-30

Bauhaus-Universität Weimar
(Bauhaus University Weimar)


Суралцах мэргэжил: Master of Science in Natural Hazards and Risks in Structural Engineering
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-10-15
 
Universität Stuttgart
(University of Stuttgart)

Суралцах мэргэжил: Doctor rerum naturalium
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2017-01-15

Technische Universität Berlin
(Berlin University of Technology)


Суралцах мэргэжил: Master of Science in Urban Management
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-08-31

Technische Universität Dortmund
(TU Dortmund University)


Суралцах мэргэжил: ​Master of Science Regional Development Planning and Management
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-10-15

Karlsruhe Institute of Technology (KIT),
Institute for Regional Science


Суралцах мэргэжил: ​Master of Science in Regional Science
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-10-30 

Technische Universität München (TUM)

Суралцах мэргэжил: ​Master of Science Land Management and Land Tenure
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-11-30

Universität Stuttgart (University of Stuttgart),
Faculty of Architecture and Urban Planning


Суралцах мэргэжил: ​Master of Science Integrated Urbanism and Sustainable Design – Msc. IUSD
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2017-02-15

Universität Bonn
(University of Bonn)


Суралцах мэргэжил: ​Master of Science (M.Sc.) Agricultural Sciences and Resource Management in the Tropics and Subtropics – ARTS
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-09-15

Technische Universität Dresden
(TU Dresden)


Суралцах мэргэжил: Master of Science (M.Sc.) Tropical Forestry
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-10-30

Justus-Liebig-Universität Giessen (Justus-Liebig-University
Giessen) and Universität Hohenheim (University of
Hohenheim)


Суралцах мэргэжил: Dr. sc. agr. (Ph.D.) Agricultural Economics, Bioeconomy and Rural Development
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-12-15

Universität Hohenheim
(University of Hohenheim)


Суралцах мэргэжил: Master of Science in Agricultural Sciences, Major in Agricultural Economics
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-12-01

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
(Albert-Ludwig University, Freiburg)


Суралцах мэргэжил: Master of Science (M.Sc.) Environmental Governance
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-10-15

Fachhochschule Köln (Cologne University of Applied
Sciences, CUAS), Institute for Technology and Resources
Management in the Tropics and Subtropics (ITT)


Суралцах мэргэжил: Master of Science (M.Sc.) Natural Resources Management and Development (NRM) / Integrated Water Resources Management (IWRM) / Renewable Energy Management (REM)
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-09-30

Institute of Tropical Medicine and International Health,
Charité – Universitätsmedizin Berlin, a joint institution of
the Freie Universität Berlin and the Humboldt-Universität
zu Berlin


Суралцах мэргэжил: Master of Science in International Health (MScIH)
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-10-15

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
(Heidelberg University),
Institute of Public Health


Суралцах мэргэжил: Master of Science in International Health (MScIH)
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-10-15

Technische Universität Dresden
(TU Dresden)


Суралцах мэргэжил: Master of Arts Vocational Education and Personnel Capacity Building
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-09-15

Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC)

Суралцах мэргэжил: Master of Laws in Intellectual Property and Competition Law
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2016-10-15

University of Bonn, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
(University of Applied Sciences Bonn-Rhein-Sieg) and
Deutsche Welle-Akademie


Суралцах мэргэжил: ​Master of Arts International Media Studies
Суралцах хэл: Англи
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2017-03-31

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

1. СV /Eduworld Боловсролын төвөөс маягт авч бөглөнө. /
2. Зорилгоо тодорхойлсон Эссэ  / үгийн тоо заагаагүй /
3. Судалгааны төлөвлөгөө / Хэрэв тухайн их сургуульд шаардлагатай гэж үзвэл /
4. Сургуулийн тодорхойлох захидал /Энэхүү захидал нь гарын үсэг тамгаар баталгаажсан мөн он сар өдрийг тодорхой заасан байх./                                           
5. Байгууллагын тодорхойлох захидал /Эргэн тус ажлын байрандаа ажиллана гэсэн нөхцөлийг хамруулсан албан бичиг. Мөн гарын үсэг, он сар өдөр, тамга тэмдэгээр баталгаажигдсан байх ёстой. /
6. Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол сертификат
7. Герман хэлний A2-B2 түвшний сертификат эсвэл Англи хэлний Toefl - 80, Ielts 6 буюу түүнээс дээш оноотой байх
8. Дипломын хуулбар
9. ЕБС-ийн гэрчилгээний хуулбар

Хэрэв та DAAD -ын тэтгэлгээр суралцахыг хүсвэл Eduworld Боловсролын төвөөс бүрдүүлэх бичиг баримтын талаар зөвлөгөө, мэдээлэл авч зааварчилгааны дагуу материалаа бүрдүүлнэ үү. Утас: 99107081, 77071511

Бусад улсын тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд:
 


Холбоотой мэдээлэл